fotograma

Accessory
Etimologia: de foto- i -grama
Body
    masculí
  1. fotografia Espai destinat a impressionar cadascun dels negatius d’una pel·lícula.
  2. cinematografia Cadascuna de les imatges que componen una pel·lícula cinematogràfica.