gabial

Accessory
Partició sil·làbica: ga_bi_al
Homòfon: gavial
Etimologia: de gàbia 1a font: 1839, DLab.
Body
masculí Gàbia gran per a ocells o animals petits.