guany

Accessory
Etimologia: de guanyar 1a font: s. XIV, Llull
Body
    masculí
  1. Allò que hom guanya. Un guany de molts diners. Un guany gras. Un guany magre. Moltes despeses i pocs guanys.
    1. economia Part de l’excedent econòmic que, com a conseqüència de les relacions socials de producció, és apropiada pels propietaris dels mitjans de producció.
    2. associació a guanys dret civil Tipus de règim econòmic conjugal de comunitat de béns, propi del dret castellà, consistent en un patrimoni comú integrat per les adquisicions fetes durant el matrimoni.
  2. electrònica amplificació 2.