índole

Accessory
Etimologia: del ll. indŏles, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
    femení
  1. Condició i inclinació natural de cadascú. Una persona d’índole pacífica.
  2. Qualitat pròpia, intrínseca. Un delicte d’índole política.