jueu
| | jueva

Accessory
Partició sil·làbica: ju_eu
Etimologia: del ll. judaeus, -a, -um, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent als jueus o al judaisme.
  2. adjectiu i masculí i femení De Judea (regió històrica del S de Palestina).
 1. masculí i femení
  1. Persona que professa el judaisme.
  2. història Individu d’una comunitat originària de Palestina i dispersa arreu del món; hebreu.
 2. masculí i femení despectivament [ús ofensiu basat en estereotips] Usurer, avar.
 3. matar jueus locució verbal folklore Durant la Setmana Santa, costum popular amb què es cloïa l’ofici de tenebres consistent a fer soroll la canalla i el jovent amb els xerric-xerracs o pegar en terra amb branques de palmera (matar els fasos) o bastons.