llimbs

Accessory
Etimologia: del ll. lĭmbus ‘orla, voraviu’, d’on ‘lloc apartat a l’altre món’ 1a font: s. XIII, Vides
Body
    masculí plural
  1. catolicisme
    1. Lloc on estaven detingudes les ànimes dels justos esperant la redempció del gènere humà.
    2. Lloc on van les ànimes dels infants morts sense baptisme.
  2. estar als llimbs figuradament No estar gens informat tocant a una qüestió, ignorar notícies conegudes de tothom, etc.