magneto

Accessory
Etimologia: abreviació de màquina magnetoelèctrica 1a font: c. 1925
Body
femení motors Generador de corrent altern emprat en motors de combustió interna per a produir la guspira d’encesa, en el qual l’inductor és un grup d’imants.