marca

Accessory
Etimologia: del b. ll. marca (marcha, markia), probablement del germ. *markjan ‘parar atenció, notar’, segurament a partir de l’it; en el significat de ‘frontera’ prové directament del germ 1a font: 1120
Body
  femení
  1. Empremta, traç, tall o altre senyal fet en una cosa per distingir-la d’altres, reconèixer-la, denotar el seu origen, la seva qualitat, etc.
  2. figuradament La seva expressió reflecteix la marca del sofriment.
  3. història i dret penal En l’Antic Règim, senyal infamant que hom feia en el cos d’un delinqüent, amb ferro roent o bé escapçant-li un dit o un tros d’orella.
  4. ramaderia Senyal distintiu del bestiar d’un ramat.
  5. marca tipogràfica Marca que els editors, els tipògrafs i els llibreters posen en llurs llibres per garantir-ne l’autenticitat i protegir-ne la propietat.
  6. marca viària trànsit Element de senyalització horitzontal consistent en un símbol (ratlles, dibuixos, paraules, etc.) pintat directament a la calçada o la vorera, que regula la circulació i millora la seguretat del trànsit.
  1. economia Distintiu extern d’un producte que en garanteix la procedència.
  2. per extensió Empresa que fabrica productes de marca. Aquesta marca també té màquines de rentar.
  3. per extensió Producte de marca. Ho compraré: és una bona marca.
  4. construcció de marca economia Brànding.
  5. de marca Expressió que hom aplica als productes que porten una marca, especialment quan és coneguda, acreditada. Vi de marca.
  6. de marca figuradament Que excel·leix en el seu gènere, molt notable. Un savi de marca.
  1. Senyal deixat pel contacte o la pressió d’una cosa. La paret era plena de marques de les cadires.
  2. Senyal que resta en els teixits orgànics després de guarir-se una ferida o una nafra.
  1. Grandària que ha de tenir normalment una cosa.
  2. de marca Que té la marca deguda. Cavall de marca.
 1. esports
  1. Resultat obtingut per un participant en diferents proves esportives: atletisme, esquí, natació, etc.
  2. marca mínima Resultat mínim que ha d’acreditar un participant per tal de poder prendre part en determinades competicions esportives i que ha estat fixat per la federació corresponent.
 2. història Entitat geogràfica i politicomilitar fronterera. La Marca Hispànica.
 3. història del dret català Dret de represàlia.
 4. lingüística En fonologia, particularitat fònica l’existència o la no-existència de la qual en una unitat donada l’oposa a les altres unitats de la mateixa natura dins la mateixa llengua.
 5. tecnologia Aparell emprat per a marcar.