micologia

Accessory
Partició sil·làbica: mi_co_lo_gi_a
Etimologia: de mico- i -logia 1a font: c. 1925
Body
femení botànica Part de la botànica que estudia els fongs.