minaire

Accessory
Partició sil·làbica: mi_nai_re
Etimologia: de mina1
Body
    masculí i femení mineria
  1. Persona que treballa en una mina.
  2. Persona propietària d’una o més mines.