motlle

Accessory
Etimologia: del ll. mŏdŭlus ‘mesura; mòdul’, dimin. de modus ‘mesura’ 1a font: 1284
Body
  masculí
  1. tecnologia, metal·lúrgia i art Peça amb una cavitat en la qual hom introdueix una substància en forma de pols, de pasta o líquida per tal que, en passar a l’estat sòlid, agafi la forma de la cavitat.
  2. figuradament D’homes com aquest, ja no n’hi ha: se n’ha romput el motlle.
 1. art
  1. Peça buidada en negatiu d’un objecte que hom vol reproduir, la qual hom omple d’una pasta més aviat clara perquè aquesta prengui la forma de la peça i la conservi un cop solidificada.
  2. construcció Encofrat.
  3. Qualsevol model buit o ple que, aplicant-hi una matèria flexible, serveix per a donar-li una forma determinada o per a estampar-hi un dibuix.
  4. Model de cartó, de llauna o d’una altra matèria, retallat, que, resseguint-lo amb llapis, amb pinzell o amb retolador, serveix per a marcar lletres o nombres o per a reproduir dibuixos en una superfície.
 2. geologia Figura d’alguna estructura o animal que queda en un sediment en consolidar-se aquest.
 3. arts gràfiques Composició seguida o complexa, que pot ésser integrada solament per text o bé per text i quadrats, llengots, filets, interlínies, il·lustracions, etc., i que, un cop ajustada i lligada, forma la pàgina o paquet que serà imprès posteriorment.