municipi

Accessory
Etimologia: del ll. municipĭum, íd., comp. de munus ‘ofici; obsequi’ i capĕre ‘agafar’ 1a font: s. XVII, Boades
Body
    masculí
  1. Ajuntament.
  2. dret administratiu i història Associació natural, reconeguda per la llei, de persones i béns, determinada per les necessàries relacions de veïnat, dintre el terme o el territori sotmès a la jurisdicció d’un ajuntament.