mutació

Accessory
Partició sil·làbica: mu_ta_ci_ó
Etimologia: del ll. mutatio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
 1. genètica i evolució, evolucionisme
  1. Alteració permanent d’un o més caràcters hereditaris com a conseqüència d’un canvi en el material genètic d’una cèl·lula, que es transmet a les cèl·lules filles.
  2. freqüència de mutació Proporció de mutants d’un tipus determinat, present en un moment donat en una població cel·lular en creixement.
  3. taxa de mutació Probabilitat que una cèl·lula qualsevol d’una població cel·lular en creixement sofreixi espontàniament un tipus específic de mutació.
 2. música
  1. En una peça musical, canvi d’un mode a un altre, canvi de tonalitat.
  2. Canvi que hom introdueix en la resposta de la fuga.
  3. En un cantant, modificació de la tessitura, especialment en els nens que es fan homes.
  4. mutacions de l’orgue Jocs de la boca de l’orgue (mixtures simples) emprats per a donar els harmònics que acompanyen les melodies.
 3. teatre Canvi de decoració.