natja

Accessory
Etimologia: del ll. vg. natĭca, der. del ll. natis, íd. 1a font: s. XIV, Torcimany
Body
    femení anatomia animal
  1. Cadascuna de les dues masses carnoses de la part inferior i posterior del tronc, entre la cuixa i la cintura del cos humà.
  2. per extensió Anca.