nictaginàcies

Accessory
Partició sil·làbica: nic_ta_gi_nà_ci_es
Body
    femení botànica
  1. plural Família de centrospermes integrada per plantes llenyoses o herbàcies, de fulles simples oposades, flors pentàmeres i fruits en aqueni. La buguenvíl·lia (Bougainvillea sp) i la flor de nit (Mirabilis jalapa) són plantes de jardí.
  2. singular Planta de la família de les nictaginàcies.