ocasionar

Accessory
Partició sil·làbica: o_ca_si_o_nar
Etimologia: de ocasió 1a font: s. XIV, Llull
Body
verb transitiu Ésser ocasió d’una cosa; causar, produir. Aquella solució ocasionà grans mals.