odontologia

Accessory
Partició sil·làbica: o_don_to_lo_gi_a
Etimologia: de odonto- i -logia
Body
femení medicina Branca de la medicina que tracta de les dents i de llurs malalties.