ostra

Accessory
Etimologia: del port. ostra, ll. ŏstrea, i aquest, del gr. óstreon, íd., que donà l’ant. òstria i òstia per influx de hòstia, però substituït pel port. per evitar acudits irrespectuosos 1a font: 1803, DEst.
Body
  1. femení zoologia Lamel·libranqui de l’ordre dels filibranquis, de la família dels ostreids (Ostrea edulis), amb la conquilla bivalva, que s’adhereix a les roques i és molt apreciat en gastronomia. Cal destacar-ne l’ostra portuguesa (Gryphaea angulata), l’ostra vermella (Spondylus gaederopus), i l’ostra perlera, de la família dels ptèrids (Pteria margaritifera), criada al Japó per a l’obtenció de perles cultivades.
  2. ostres! interjecció popularment Eufemisme per hòstia.