pelegrinatge

Accessory
Etimologia: de pelegrinar 1a font: s. XIV, Llull
Body
    masculí religió
  1. Pràctica devocional consistent a visitar col·lectivament o individualment un santuari per acomplir-hi actes especials de religió: devoció, penitència, vot, etc.
  2. Comitiva de pelegrins que van a un o més centres de devoció.