peristil

Accessory
Etimologia: del ll. peristylum, i aquest, del gr. perístylon, íd., der. de stýlos ‘columna’
Body
    masculí arquitectura
  1. Pati interior voltat de porxos, típic de les cases gregues i romanes.
  2. per extensió Porxo que circumda un edifici.