pontó

Accessory
Etimologia: del ll. ponto, -ōnis, íd. 1a font: 1341
Body
    masculí
  1. construcció i obres públiques Pont petit.
  2. Pont flotant constituït per dues barques o flotadors units per una o més posts.
  3. construcció naval
    1. Barcassa de fons pla i de proa i popa també planes emprada per a passar rius, servir de base a ponts provisionals, dragar ports, canals, etc.
    2. pontó de tombar Pontó proveït de grues, cabrestants i aparells necessaris per a tombar de quilla una embarcació ancorada al seu costat per tal de carenar-la.
  4. marina, marítim Embarcació vella ancorada o amarrada en un port, la qual, un cop desarborada i desarmada, és emprada com a magatzem, escola, presó, etc.