preescolar

Accessory
Partició sil·làbica: pre_es_co_lar
Etimologia: de escolar1
Body
adjectiu ensenyament Relatiu o pertanyent a l’etapa anterior a l’escolarització obligatòria d’un infant.