prenom

Accessory
Etimologia: del ll. praenomen, -ĭnis, íd.
Body
    masculí
  1. història Nom individual que, en l’ús dels antics romans, precedia el gentilici.
  2. Nom que precedeix el cognom i que és dit, més normalment, nom.