preposició

Accessory
Partició sil·làbica: pre_po_si_ci_ó
Etimologia: del ll. praepositio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
  1. Acció de preposar.
  2. [abreviatura prep.] gramàtica Categoria gramatical que expressa amb partícules invariables la relació entre un element sintàctic qualsevol i el seu complement.