semi-

Body
  1. Prefix, del llatí semi-, que denota:
    1. La meitat d’allò que significa el segon element del compost. Ex.: semicercle.
    2. Parcialment, no completament, quasi. Ex.: semisalvatge, semitransparent.
  2. heràldica Prefix, del llatí semi-, que indica que només consta la meitat d’una peça. Ex.: semibanda, semiarponat.