separatisme

Accessory
Etimologia: probablement de l’angl. separatism o a través del fr. séparatisme, que el prengué també segurament de l’angl. (v. separatista)
Body
masculí ciències polítiques Voluntat atribuïda a un grup humà, localitzat geogràficament i que té una real o suposada personalitat regional o, més sovint, nacional, de separar-se de l’estat del qual forma part per constituir, en exercici del dret dels pobles a l’autodeterminació, un nou estat independent i plenament sobirà.