siena

Accessory
Partició sil·làbica: si_e_na
Body
    pintura
  1. masculí Color que varia entre l’ocre fosc i el terrós obscur.
  2. adjectiu invariable De tonalitats siena.