soldar

Accessory
Homòfon: soldà
Etimologia: del ll. solidare ‘afermar, consolidar’ 1a font: c. 1500
Body
    verb
  1. transitiu tecnologia
    1. Unir sòlidament dues peces de metall o de matèria plàstica per mitjà d’una soldadura.
    2. màquina de soldar Màquina soldadora.
  2. pronominal terapèutica Unir-se els dos trossos d’un os trencat.