taurina

Accessory
Partició sil·làbica: tau_ri_na
Body
femení química orgànica i bioquímica Aminoàcid sulfònic que és present a la bilis associat amb els altres àcids biliars.