tiol

Accessory
Partició sil·làbica: ti_ol
Body
masculí química orgànica Denominació genèrica dels composts orgànics caracteritzats per la presència d’un grup —SH enllaçat directament a un àtom de carboni. Aquesta denominació ha substituït modernament la de mercaptà.