tonalitat

Accessory
Etimologia: de tonal 1a font: 1868, DLCo.
Body
  femení
 1. música
  1. Organització jeràrquica dels sons amb relació a una nota de referència, com a punt d’atracció de tots els sons utilitzats.
  2. To, en oposició als modes major i menor.
  3. Estructura melòdica o harmònica en què són ben definides les funcions de la tonalitat, per oposició a les estructures atonals.
 2. fonètica, fonologia Altura relativa d’una vocal.
 3. pintura Relació de tons en una pintura.