tova1

Accessory
Etimologia: v. tova2
Body
    femení petrografia
  1. Pedra porosa.
  2. tova calcària Travertí.
  3. tova volcànica Tuf.  4. Vegeu també:
    tova2