transpirar

Accessory
Etimologia: del b. ll. transpirare, íd., der. de spirare ‘bufar; respirar’ 1a font: 1803, DEst.
Body
    verb intransitiu
    1. Excretar en forma de vapor.
    2. Exhalar vapor d’aigua un teixit orgànic, una planta, etc. L’organisme transpira adequadament.
  1. figuradament Deixar-se endevinar una cosa secreta. Aquella conxorxa transpirava, i per això els enxamparen.