trident

Accessory
Etimologia: del ll. tridens, -ntis, íd. 1a font: 1500
Body
masculí història i mitologia Forca de tres dents, usada antigament per a la pesca i per a la caça.