triti

Body
masculí [símbol T, 3H] química inorgànica Isòtop radioactiu de l’hidrogen el nucli del qual consisteix en un protó i dos neutrons.