uxoricidi

Accessory
Etimologia: del b. ll. uxoricidium, íd., comp. de uxori- i -cidi
Body
masculí Mort infligida a una dona pel marit.