verm

Accessory
Etimologia: del ll. vĕrmis, íd., i la seva variant del ll. vg. vermen amb un pl. vermina, -um, origen de la variant cat. ant. verme i d’altres formes 1a font: s. XIV, Llull
Body
    masculí
  1. Cuc.
  2. zoologia
    1. plural Nom donat per Linné a un grup heterogeni d’animals metazous triploblàstics que no eren ni artròpodes ni vertebrats.
    2. singular Metazou del grup dels verms.