xai

Accessory
Partició sil·làbica: xai
Etimologia: mot modern d’origen expressiu per a cridar l’animal 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí
    1. Anyell.
    2. Carn de xai. Xai al forn.
  1. figuradament Home dòcil com solen ésser els anyells.