miocè
| | miocena

Accessory
Partició sil·làbica: mi_o_cè
Etimologia: de mio-2 i -cè
Body
    estratigrafia
  1. adjectiu Miocènic.
  2. masculí Època (i sèrie) del terciari superior, compresa entre l’oligocè i el pliocè.