huitanta

Accessory
Partició sil·làbica: hui_tan_ta
Etimologia: variant de vuitanta
Body
adjectiu i masculí i femení dialectal Vuitanta.