mutatis mutandis*

Accessory
Pronúncia: mutàtizmutándis
Etimologia: [locució llatina]
Body
locució adverbial Locució que significa ‘canviades les coses que s’han de canviar’, que vol dir: amb els canvis accessoris que calgui però sense alterar l’essencial. La situació d’ara és, ‘mutatis mutandis’, la mateixa d’abans de la guerra.