ucronia

Accessory
Partició sil·làbica: u_cro_ni_a
Etimologia: del fr. uchronie, creat pel filòsof fr. Charles Renouvier (1815-1903) com a títol de la seva obra Uchronie... (1901), comp. a partir del gr. ‘no’ i khrónos ‘temps’, per analogia amb utopia
Body
femení Desenvolupament imaginari d’un fet històric com si hagués tingut lloc realment.