renderització

Accessory
Partició sil·làbica: ren_de_rit_za_ci_ó
Body
femení informàtica Acció de renderitzar.