filferro

fil de ferro (de coure, d'argent, d'or, etc.)


© Manuel Franquesa