mandíbula

barra. La barra de dalt i la de baix. Tenir mal de barres. ( Compareu: barram: les dues barres o mandíbules de l'home o d'un animal).
maixella
els maxil·lars, les mandíbules.
queix, regió de la galta corresponent a les mandíbules. Menjar a dos queixos.
queixalera, part de la mandíbula on hi ha els queixals.


© Manuel Franquesa