merda

  1. excrement.
  2. (Usat com a interjecció de contrarietat, disgust, etc.)
    mel! (euf.)
  3. brutícia.© Manuel Franquesa