pamflet

libel
Compareu: pasquí


© Manuel Franquesa