peresa

 1. emperesiment
  enganduliment
  emmandriment
  endropiment
  empoltroniment
  engorroniment, peresa passatgera.
  mandra
  pigrícia
  accídia
  galvana
  ganduleria
  galloferia
  malfeineria
  droperia
  poltroneria
  nyerra
  nyonya o xorra, mandra somnolenta.
  os bertran o, simpl., os
  Compareu: indolència, apatia, desídia
 2. Tenir peresa de fer una cosa: Ferejar. → gandulejar.© Manuel Franquesa