població

 1. poblat, ciutat, poble.
  vila o vilatge, població que, sense tenir el rang de ciutat, tenia certs privilegis que la distingien dels pobles.
  burg, vila afranquida.
  raval, població annexa a una altra de més gran.
  plaça, població com a lloc de transaccions comercials. Aquest viatjant fa les places del Nord.
  plaça forta, població fortificada.
  ciutat lacustre, població construïda sobre pilars, en un llac.
  localitat
 2. poblament.© Manuel Franquesa