seda

 1. (Filat de seda)
  primitxol, seda molt retorta.
  seda greja, fil de seda a un cap i sense torsió.
  seda verda, la que hom fila amb el cuc dins el capoll (Alc.).
 2. pl. → pèl.
 3. (Teixit de seda)
  sederia. Unes cortines de sederia.
  Compareu: ras, setí (setina, setí anglès), brocat, brocatell, domàs (damassè, fet amb seda negra), radsimir, xap (teixit fet amb rebuig de seda), terçanell, moaré, llama (teixit especial de seda i or o argent), glacé, pongis, surà (arrarjat), tafetà (llis i llustrós), tissú (de seda i or o argent, usat esp. per a ornaments sagrats), tul, crespó
 4. seda d'herba, seda artificial (usat a Menorca. Alc.).
 5. De seda: Sèric (≠ sedós).© Manuel Franquesa